Loading...

Werknemer met schulden

BUDGETCOACHING WERKNEMERS 2018-02-16T12:56:08+00:00

Heeft mijn werknemer schulden?

Een medewerker met schulden

Een werknemer met schulden, is meestal een medewerker die zich niet optimaal kan focussen op zijn werk. Mensen met financiële problemen worden daar vaak zo door in beslag genomen, dat ze er in hun hoofd de hele dag (en soms zelfs ’s nachts) mee bezig zijn. Ze komen nog wel naar het werk, maar misschien merk je dat er fouten in hun werk zijn geslopen

Oorzaken

De reden dat mensen schulden hebben zijn heel divers. Soms ontstaan schulden doordat een partner zijn of haar baan is kwijtgeraakt. Soms omdat mensen te maken hebben gehad met hoge ziektekosten van zichzelf of een ander gezinslid. Vaak ontstaan schulden sluipend. Als mensen nooit gespaard hebben en er gebeurt iets in hun leven waardoor ze opeens hoge uitgaven hebben, dan lukt het ze niet om dit op een goede manier te regelen. Door niet tijdig hun uitgavenpatroon aan te passen kan dit dan maar zo leiden tot schulden.
Schulden ontstaan onder alle lagen van de bevolking. Hoog of laag opgeleid maakt daarbij niet uit. Bij hoog opgeleide mensen lopen de schulden soms zelfs sneller op, omdat ze gewend zijn om maandelijks meer geld uit te geven. Als je dan niet tijdig je uitgaven aanpast, kan de roodstand op je rekening opeens snel oplopen.

Consequenties

Mensen met schulden komen vaak in een vicieuze cirkel terecht. Eerst is het een keer de premie van de zorgverzekering die niet betaald kan worden. De volgende maand lukt het ook niet om de energierekening te betalen en voor je het weet, lopen ze een maand achter met de huur of hypotheek. Mensen met schulden liggen ’s nachts malend wakker vanwege de zorgen en proberen op allerlei manieren tot een oplossing te komen. Vaak proberen ze het ene gat met het andere gat te vullen. Soms vragen ze daarom een voorschot aan de werkgever, maar dat lost hun probleem bijna nooit op. Sommigen gaan als noodgreep leningen aan waarvan ze weten dat ze die niet zouden moeten aangaan, maar ach je moet toch wat.
En dan op een dag moet de werkgever de medewerker vertellen dat er loonbeslag is gelegd op zijn salaris. Op het moment dat er loonbeslag is gelegd, moet de medewerker zien rond te komen van het vrij te laten bedrag dat voor hem en zijn gezin geldt. Dan stapelen de problemen zich vaak pas echt op. Waar het eerst nog lukte om de schulden niet al te hard op te laten lopen door betalingsregelingen af te spreken met schuldeisers, kunnen deze regelingen nu niet meer worden nagekomen. Daarvoor ontvangt de medewerker simpel weg niet genoeg geld.

De oplossing

Heb je een medewerker in dienst, waarvan je het vermoeden hebt dat er sprake is van financiële problemen? Probeer dan het gesprek met hem aan te gaan. De medewerker heeft natuurlijk recht op zijn privacy. Hij hoeft dan ook geen openheid van zaken te geven over zijn financiën. Wel kun je aan de medewerker aangeven dat, als er echt sprake is van achterstanden in de betalingen van rekeningen, je hem graag wilt helpen.

Niet in eigen persoon, maar in de vorm van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een budgetcoach. Alles wat tussen mij en de medewerker besproken wordt, blijft tussen ons. Wel houd ik de werkgever gedurende het traject op de hoogte van het verloop van het traject, als de werkgever daar prijs op stelt.

Samen gaan we aan de slag

werknemer met schulden

Samen met de werknemer ga ik aan de slag om alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Loopt de werknemer nog ergens inkomsten mis, of moeten we vooral de uitgaven bijsturen. Als er recht is op toeslagen, help ik bij het invullen van de aanvragen.

Als de uitgaven te hoog zijn, help ik de medewerker bij het besparen. Zowel op de vaste lasten als op de variabele lasten. Je kunt daarbij denken aan verzekeringen die wellicht goedkoper ergens anders kunnen worden gesloten. Abonnementen die beëindigd kunnen of moeten worden. Soms ligt er nog een stapel rekeningen die nog bij de zorgverzekeraar ingediend moeten worden, dan regelen we dat ook meteen. Soms zijn er aangiftes inkomstenbelasting die nog moeten worden ingevuld, daar help ik graag bij.

In sommige gevallen zijn de schulden van de medewerker zo hoog opgelopen, of zijn er zoveel verschillende schuldeisers, dat het bijna niet mogelijk is om met elke schuldeiser een regeling te treffen om de schuld af te lossen. In die gevallen kan het helpen als de werkgever bereid is om de werknemer een lening te verstrekken om de schulden te voldoen. Dit om te voorkomen dat de schulden door verhoging met (incasso)kosten nog verder oplopen. Via het salaris wordt deze lening dan in termijnen terug betaald.

Alle trajecten voor werknemers met schulden zijn op maat gemaakt. Na een eerste intakegesprek, ontvangt de werkgever een offerte voor de begeleiding van de medewerker. De lengte van zo’n traject is 3, 6, 9, of 12 maanden. Dit hangt af van de hoogte van de schulden en de tijd die er op grond van het inkomen nodig is om weer naar een financieel gezonde situatie te werken. De medewerker wordt tijdens deze maanden intensief gecoacht om het daarna weer zelf te kunnen. Voor mij is het alleen van belang dat de werknemer gemotiveerd is om uit de schulden te komen.

Gun jij dit je medewerker ook?

Het verhaal van een klant

lager inkomen

Monique, 48 jaar, Nijmegen

Jullie hadden al eerder via jouw werkgever het aanbod gekregen voor een budgetcoach en toen wilden jullie het niet, waarom nu wel?
Nou in eerste instantie is er natuurlijk gewoon schaamte en dat had ik toen jij de eerste keer bij ons kwam ook. Je schaamt je gewoon dat het je als volwassene niet lukt. En uiteindelijk moet je toegeven aan jezelf, het moet gewoon en dan zet je die stap wel.
Ik wist echt niet wie of wat er zou komen, de baas had jou uitgezocht. Maar toen je er  eenmaal was, vond ik het meteen fijn. Het gaf me een goed gevoel en ik had met jou een klik.
Het prettigst is dat jij mij een normaal gevoel gaf. Je hebt wel eens van die mensen die dan net doen of jij zo stom bent, maar dat had ik bij jou niet.
Ik ben gewoon heel chaotisch en jij hebt mij wel die rust daarin gegeven. Ik denk daar ook nog vaak aan terug. Ik merk wel dat ik het meepak in mijn aanpak van de financiën. Weet je wat je ons ook gewoon hebt proberen bij te brengen zo zijn we ook verder gegaan.

Time 2 Organize werkt ook voor:

(Visited 605 times, 2 visits today)