Loonbeslag

Stel je hebt schulden. Als je niet tijdig ingrijpt en zorgt dat er iets aan je schulden wordt gedaan, kan het maar zo gebeuren dat er op een dag een brief in de bus valt van een schuldeiser. Daarin staat dat deze schuldeiser beslag heeft gelegd op je loon bij je werkgever, of je uitkering bij de uitkeringsinstantie. Dat is vaak het moment dat mensen mij in paniek opbellen. Kun jij me helpen, want nu weet ik echt niet meer hoe ik rond moet komen.

Beslagvrije voet

De deurwaarder die beslag legt op je salaris, zal altijd proberen om zoveel mogelijk van de openstaande schuld te verhalen op je salaris. In de praktijk blijkt echter steeds vaker dat de beslaglegger op een veel te groot deel van je inkomen beslag legt.
De deurwaarder mag beslag leggen op je salaris, wel moet hij rekening houden met de beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet is wettelijk bepaald. Het is dat deel van je inkomen dat je minimaal nodig hebt om van te kunnen leven. De hoogte van je beslagvrije voet is afhankelijk van onder andere je gezinssituaties. Als regel kun je zeggen dat de hoogte van de beslagvrije voet 90% is van de bijstandsnorm. In de praktijk blijkt dat de beslagvrije voet eerder te hoog dan te laag wordt vastgesteld.

Een praktijkvoorbeeld

beslagvrije voet loonbeslagZo was ik laatst bij een gezin met drie kinderen. Op een inkomen van € 1900,- was slechts rekening was gehouden met een beslagvrije voet van € 750,-. Dit gezin hield slechts € 25 per week over om voor vijf personen boodschappen van te doen.
Na herberekening van de beslagvrije voet bleek dat deze geen € 750, maar € 1750 euro per maand moest zijn. Dit gezin was hierdoor al langere tijd niet in staat om hun woonlasten te voldoen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat het gezin gedwongen uit hun koopwoning heeft moeten verhuizen naar een huurwoning. In hun geval kwam mijn hulp (net) te laat.

Zorg voor een juiste berekening

Zorg dus dat je zodra er beslag wordt gelegd op je salaris, de papieren invult die je worden toegestuurd voor vaststelling van de juiste beslagvrije voet. Mocht je deze papieren nou onverhoopt niet hebben gekregen, neem dan direct contact op met de deurwaarder die loonbeslag heeft gelegd. Ze sturen je de benodigde papieren dan alsnog per post of mail toe.

Terugwerkende kracht?

Zodra de beslaglegger de papieren heeft ontvangen voor vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet, zal hij deze per direct moeten aanpassen. Een aantal deurwaarderskantoren verwerkt deze aanpassing met terugwerkende kracht. Dat betekent dat zij al het tot dan toe teveel geïncasseerde loon, alsnog aan je uitbetalen.
Andere kantoren betalen alleen die bedragen terug die teveel zijn geïncasseerd, nadat zij wisten wat de juiste hoogte van de beslagvrije voet was. En uit ervaring weet ik dat je er dan vaak nog wel even om moet vragen.

Stappenplan

Wat nu te doen wanneer je te maken krijgt met loonbeslag?
1. Controleer de hoogte van je beslagvrije voet. Is deze niet te laag vastgesteld door de beslaglegger? Je kunt dit controleren op bijvoorbeeld de site van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders die hebben een eenvoudige rekenmodule op hun site staan. Kijk hiervoor op de website van de gerechtsdeurwaarders, via deze link.
2. Stuur zo spoedig mogelijk de ingevulde vragenformulieren en gevraagde kopieën van bewijsstukken op naar de deurwaarder. Heb je geen formulieren toegestuurd gekregen, bel ze dan op en vraag of ze je deze alsnog op willen sturen.
3. Wanneer de beslagvrije voet in eerste instantie te laag was vastgesteld, bel dan het deurwaarderskantoor en vraag of ze met terugwerkende kracht het teveel geïncasseerde bedrag willen terugstorten op je rekening.
Alleen door snel in te grijpen, kun je ergere financiële problemen voorkomen.
4. Lukt het je niet alleen, vraag dan je werkgever om hulp. Zie ook schulden vraag je baas om hulp.

Meer lezen over het loonbeslag, kijk dan op “De overeenkomst tussen een loonbeslag en een crashdieet

Wil je reageren op dit artikel, graag.

(Visited 6.419 times, 1 visits today)