Geld

Geld, je kunt er niet snel teveel van hebben. Als budgetcoach kom ik bij heel veel verschillende mensen over de vloer. Al die mensen hebben zo hun eigen manier waarop zij hun financiën regelen. Vroeger was het wat dat betreft makkelijk, de man verdiende het inkomen en gaf zijn vrouw maandelijks een vast bedrag voor huishoudelijke zaken. Tegenwoordig werken beide partners vaak en zijn er verschillende mogelijkheden om de kosten van het huishouden te verdelen.

Gezamenlijke rekening

Wat ik vooral bij oudere stellen zie, is dat al het geld op één gezamenlijke rekening binnenkomt en dat er vanaf die gezamenlijke rekening alle kosten worden betaald. Vaak hebben deze stellen ook een gezamenlijke spaarrekening. Bij deze stellen is er vaak weinig verwarring over de vraag of ieder wel zijn deel bijdraagt, want alles is gewoon van hun samen. Wanneer er een grote uitgave moet worden gedaan, wordt dit gezamenlijk overlegd en kan deze uit het spaargeld worden voldaan. Lees ook het artikel “Gezamenlijke bankrekening of niet?“.

Aparte rekeningen

eerlijk verdelenEen ander verdeelmodel dat ik vaak tegenkom is dat beide partners een eigen rekening hebben waarop hun salaris binnenkomt en dat ze vervolgens ieder een deel van dit inkomen naar een gezamenlijke betaalrekening en of spaarrekening overmaken. Bij deze stellen zie ik veel meer gedoe rondom de financiën. Want wat is een eerlijke verdeling van de financiën?

Wat is eerlijk?

Is het eerlijk wanneer jij en je partner na aftrek van jullie bijdrage aan de huishoudelijke pot beiden evenveel overhouden? Of is het misschien eerlijker wanneer degene die meer verdient onder de streep ook meer overhoudt dan de partner die minder verdient? Is een verdeling gebaseerd op een verdeling naar rato van jullie inkomen het eerlijkst? Zelfs indien dat betekent dat de ene partner per maand maar 200 euro overhoudt en de andere partner elke maand 1000 euro?
En hoe zit het dan met sparen? Moet ieder voor zich sparen voor de grote gezamenlijke aankopen als een auto of caravan, of is er wel een gezamenlijke spaarrekening, waar jullie beiden geld op storten en vervolgens samen beslissen waar dit geld aan uitgegeven mag worden?

Praat met elkaar over geld

Welke verdeling je ook maakt, zorg dat je er goed over praat met je partner. Eigenlijk had dat al gemoeten toen jullie samen gingen wonen. Soms ontstaat een verdeling gewoon in de loop der jaren zonder dat daar echt afspraken over zijn gemaakt. Stel dat jullie bij de geboorte van  jullie eerste kindje besloten dat jij voortaan alle kosten voor jullie kind zou dragen. Je partner zou voortaan de vaste lasten voor zijn of haar rekening zou nemen. Inmiddels ben je tien jaar verder en zijn er behalve jullie eerste kind nog twee andere kinderen bijgekomen. Misschien ben je ook wel minder gaan werken, of verdien je inmiddels veel minder. Is dit dan nog een eerlijke verdeling?

Veranderde omstandigheden

Dat wat tien jaar geleden een prima afspraak leek, blijkt dat nu toch niet meer te zijn. Jouw inkomen is minder geworden maar de kleren van de kinderen veel duurder. Misschien doen je kinderen aan allerlei sporten, en hebben ze daar ook nog het nodige aan sportkleding voor nodig. Vroeger lukte het nog om een bedrag te sparen om af en toe leuke dingen van te doen. Nu merk je dat je geld aan het eind van de maand schoon op is. Daarentegen merk je dat je partner in de loop der jaren steeds meer is gaan verdienen zonder dat zijn kosten evenredig zijn gestegen. Waar jij steeds minder overhoudt, heeft je partner juist veel meer te besteden dan tien jaar geleden!

Liggen we nog op koers

Het gezamenlijk runnen van een huishouding is een beetje als het voeren van een eigen bedrijf. Af en toe moet je de zaken even op een rijtje zetten en je koers bepalen. Zijn we eigenlijk allebei nog wel tevreden over de financiële regelingen binnen onze relatie? Waar het op neer komt is dat elke verdeling in orde is wanneer het voor beide partners als ‘eerlijk’ voelt.
Voelt het voor jou niet meer eerlijk? Ga in gesprek met je partner. Probeer tot een andere verdeling te komen. Anders voelt het al gauw of de andere meer macht heeft. En daarmee komt de gelijkwaardigheid van partners onder druk te staan. Praat dus regelmatig met je partner over de verdeling van jullie geld. Lees ook het artikel “Gescheiden bankrekeningen, maar samen sparen“.

Niet praten over jullie financiën om de ander te beschermen is nooit een goed idee. Hierover gaat het artikel “Financieel met de billen bloot“.

(Visited 15.905 times, 1 visits today)