Samenwonen

Twee keer in één week kwam ik bij mannen aan huis die geen gezag hadden over hun kind. Tot hun grote verdriet was de relatie met de moeder van hun kinderen beëindigd. De vaders hadden hun kind bij de geboorte natuurlijk erkend. Ze waren beiden niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap, maar woonden wel samen met de moeder van hun kind(eren).

Beëindiging relatie

Op enig moment kwamen er problemen in de relatie. Samen met hun partner besloten ze om de relatie in goed overleg te beëindigen. Er was overeengekomen dat de ex-partners alimentatie voor hun kind zouden betalen aan de moeder. De kinderen gingen in beide gevallen bij de moeder wonen en kwamen eens in de twee weken een weekend bij hun vader. Daarnaast waren ze elke woensdag bij hun vader.
Dit was allemaal in harmonie met een mediator geregeld. Beide vaders kwamen echter toen pas tot de ontdekking dat ze hun kind dan wel erkend hadden, maar dat ze geen gezag hadden over hun kind.

Erkennen en gezag

erkennen en gezagWanneer je niet getrouwd samenwoont, heb je bij de geboorte van je kinderen niet automatisch het gezag over je kinderen. Veelal erkennen de vaders hun kind wel, maar vergeten ze om ook gelijk het gezag te regelen. Wanneer je een kind hebt erkend betekent het dat je jezelf hebt verplicht om je kind te verzorgen en op te voeden. Alleen wanneer je je kind hebt erkend, kun je samen met je partner het gezag over je kind aanvragen. Om het gezag over je kind te krijgen, moet de moeder instemmen met de aanvraag. Wil een moeder hier niet aan meewerken, dan kun je dit alsnog afdwingen via de rechter met behulp van een advocaat. Wanneer je het gezag over je kind hebt kun je ook optreden als wettelijk vertegenwoordiger van je kind.

Geen gezag

Voor beide mannen gold dat hun ex-partner in de toekomst beslissingen over hun kinderen kon nemen zonder dat daarvoor inspraak/goedkeuring van de andere ouder nodig was. De moeders kunnen hun kinderen mee naar het buitenland nemen zonder toestemming van de ex-partner.

Regel het gezag

Voor mannen is het daarom belangrijk om zo kort mogelijk na de erkenning van je kind, te zorgen dat ook het gezag van de vader wordt geregeld en wordt ingetekend in het register. Het gezag kun je tegenwoordig het snelst regelen via het digitale loket van Rechtspraak.nl. Hieraan zijn geen kosten verbonden en dan hoeven er ook geen bewijsstukken te worden ingeleverd. Als de relatie eenmaal beëindigd is, is niet iedere ex-partner nog bereid om alsnog het gezag op een ‘eerlijke’ manier te regelen. Beide mannen gave aan dat ze het niet meer dan logisch vinden om alimentatie te betalen voor de opvoeding van hun kind. In beide gevallen deed het feit dat ze in feite niets over de opvoeding te zeggen hadden, ze het meeste verdriet.

Meer lezen over ongewenste juridische gevolgen, lees dan “Vergeet niet je huur op te zeggen als je uit elkaar gaat“.

(Visited 123 times, 1 visits today)