Aflossingsvrij

Tot 2013 floreerde de huizenmarkt. Iedereen die maar enigszins een hypotheek kon krijgen kocht een huis. Aan aflossen deden we massaal niet en dus kozen veel mensen voor een aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheekvorm betaal je alleen rente. Je lost niks af en dus blijft de schuld gedurende de hele looptijd gelijk.

Spaarhypotheek

Een andere mogelijkheid was om te kiezen voor een spaarhypotheek. Daarbij spaar je via een speciale kapitaalverzekering, een spaarrekening of beleggingen. Zo konje vermogen opbouwen om de hypotheek op de einddatum af te lossen. Sinds 2013 is aflossen op je hypotheek een voorwaarde om de hypotheekrente fiscaal in aftrek te brengen. Daardoor verloor de spaarhypotheek aan populariteit. Spaarhypotheken die voor die tijd afgesloten zijn, houden gelukkig wel hun recht op aftrek van de hypotheekrente.

Kapitaalverzekering Eigen Woning

eigen woningAls je spaart via een kapitaalverzekering bij een verzekeringsmaatschappij heet dit de Kapitaalverzekering Eigen Woning (ook wel KEW genoemd). Deze KEW is een verzekering die ervoor zorgt dat je op de einddatum de hypotheek kunt aflossen. Op de einddatum door het bij elkaar gespaarde bedrag. Bij overlijden van een van de partners door de gekoppelde verzekering. De Kapitaalverzekering Eigen Woning keert dan uit het verzekeringsdeel een bedrag uit dat hoog genoeg is om de hypotheek mee af te lossen.

Fiscale voordelen Kapitaalverzekering Eigen Woning

Om te zorgen dat het bedrag van de uitkering bij een eventueel overlijden ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor aflossing van de hypotheek, wordt de polis vaak verpand aan de hypotheekverstrekker. Zo wordt voorkomen dat eventuele erfgenamen kunnen beslissen om de uitkering voor een andere doel te gebruiken dan aflossing van de hypotheek.
Heb je een Kapitaal Verzekering Eigen Woning, dan zijn daar fiscale voordelen aan wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:
1. De KEW is gesloten voor een eigen woning die als hoofdverblijf geldt (dus geen tweede woning)
2. Er is gedurende de looptijd aaneengesloten premie betaald.
3. De hoogste premie mag niet hoger zijn dan 10 keer de laagste premie
4. De KEW is gesloten bij een levensverzekeringsmaatschappij
5. De KEW geeft recht op een eenmalige uitkering aan het eind van de looptijd.
Wanneer je aan al deze voorwaarden voldoet, kun je binnen de Kapitaalverzekering Eigen Woning belastingvrij sparen. Zolang het kapitaal geblokkeerd op een rekening staat, hoef je dit niet aan te geven als vermogen. Het bij elkaar gespaarde bedrag valt dan niet in box 3. Hou dit goed in de gaten wanneer je zelf aangifte inkomstenbelasting doet!

Kapitaalverzekering Eigen Woning in box 3?

En precies hier gaat het bij sommige banken mis. Banken weten dat een Kapitaalverzekering Eigen Woning niet in box 3 valt, de box waarin spaartegoeden en beleggingen worden belast. Soms staat de waarde van deze KEW toch (al) ingevuld in je aangifte. De bank heeft dan ten onrechte de waarde doorgegeven aan de Belastingdienst. Je mag deze waarde dan gerust verwijderen uit je aangifte. Neem ook nog even contact op met de verzekeraar of de bank waar je KEW loopt, om te zorgen dat ze deze fout volgend jaar niet weer maken.

Kapitaalverzekering Eigen Woning in box 1

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning wordt namelijk pas belast op het moment van uitkeren. De uitkering valt dan in box 1, indien en voor zover de uitkering hoger is dan het belastingvrije bedrag. Voor 2022 is de vrijstelling € 173.500 per persoon. Belangrijk is wel dat deze vrijstelling eens per leven geldt, eerdere uitkeringen uit een vrijgestelde kapitaalverzekering komen in mindering op de vrijstelling. Alles wat er hier staat geschreven over de Kapitaalverzekering Eigen Woning, geldt ook voor de Spaarrekening Eigen Woning (een geblokkeerde spaarrekening) en de Beleggersrekening Eigen Woning (een geblokkeerde beleggersrekening). Wil je meer weten over de kapitaalverzekering, kijk dan ook een hier.

(Visited 651 times, 1 visits today)