Een kapitaalverzekering is een verzekering waarbij je gedurende minimaal 15 of 20 jaar met een vaste regelmaat een premie betaald aan een bank of verzekeringsmaatschappij. Je moet regelmatig premie betalen en daarbij mag de hoogste premie van het ene jaar tijdens de hele looptijd niet meer bedragen dan tien keer de laagste premie in een ander jaar.

Als je je aan al deze voorwaarden houdt, kun je na 15 jaar een belastingvrij bedrag ontvangen van maximaal € 36.300. Heb je minimaal 20 jaar aan deze voorwaarden voldaan, dan kun je tot een bedrag van € 160.000 belastingvrij ontvangen. (Vrijstellingen 2014)

brilOmdat deze verzekeringen vaak een riant bedrag kunnen opleveren werden deze kapitaalverzekeringen vaak gekoppeld aan een hypotheek. Dit gebeurde in het verleden vaak door een verpanding van de polis aan de hypotheekverstrekker. In latere jaren gebeurde dit door een Kapitaalverzekering Eigen Woning te sluiten. Op de datum van uitkering (meestal na een looptijd van 30 jaar) kan hier dan de hypotheek mee worden ingelost.

In de afgelopen jaren is de wetgeving rondom kapitaalverzekeringen meerdere keren veranderd. In hoofdlijnen zijn er vier regimes te onderscheiden:

  1. Verzekeringen met een ingangsdatum voor 1 januari 1992 Bij deze verzekeringen is de hoogte van de uitkering ongelimiteerd, als je voor wat betreft de premiebetalingen aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  2. Verzekeringen met een ingangsdatum tussen 1 januari 1992 en 15 september 1999. Kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten voor 15 september 1999 behouden hun eigen waardevrijstelling in box 3 van maximaal € 123.428, mits men zich aan de voorwaarden om de uitkering belastingvrij te mogen ontvangen houdt.
  3. Verzekeringen met een ingangsdatum tussen 1 januari 2001 en 1 april 2013. Vanaf 2001 is de uitkering uit een levensverzekering alleen belastingvrij, indien deze gebruikt worden voor de aflossing van de eigen woning schuld. Deze verzekeringen staan ook wel bekend als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
  4. Verzekeringen met een ingangsdatum na 1 april 2013. Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om een nieuwe KEW af te sluiten. Dat betekent dat de uitkeringen van kapitaalverzekeringen niet meer (tot een bepaald bedrag) belastingvrij zijn te ontvangen. Over na 1 april 2013 afgesloten verzekeringen betaald u gewoon jaarlijks 1,2% rendementsheffing over de waarde van de verzekering.

Uit dit overzicht blijkt duidelijk, dat waar de uitkeringen in het verleden zonder maximum belastingvrij konden worden ontvangen, het belastingregime ten aanzien van de kapitaalverzekeringen in de loop der jaren steeds strenger is geworden. De hoogte van de belastingvrije uitkering is eerst beperkt, toen was een belastingvrije uitkering alleen nog mogelijk voor de aflossing van een eigen woning (de KEW) en nu valt de waarde van een na 1 april gesloten kapitaal-verzekering gewoon onder de rendementsheffing.

Met andere woorden, hoe ouder het regime van je kapitaalverzekering is, hoe hoger de vrijstelling. Het is belangrijk om te weten, dat de regels die golden op het moment van sluiten van de kapitaalverzekering van kracht blijven tot het moment dat je verzekering uitkeert, mits er aan de verzekering geen wijzigingen zijn aangebracht, waardoor het oude regime verloren gaat.

Een verzekering die bijvoorbeeld in 1995 is gesloten voor 30 jaar, kan dus nog steeds belastingvrij worden ontvangen. Zo mag bijvoorbeeld de looptijd niet worden verlengd, maar mogen ook de premies mogen niet worden verhoogd. Doe je dit toch, dan wordt je ‘oude’ kapitaalverzekering aangezien voor een nieuw afgesloten kapitaalverzekering en valt de waarde van de verzekering vanaf dat moment gewoon onder de rendementsheffing. Het is mogelijk om je kapitaalverzekering tussentijds te laten overdragen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar als dit niet zorgvuldig gebeurt, met overneming van bijvoorbeeld de oorspronkelijke ingangsdatum, kan dit zomaar leiden tot verlies van je oude regime, dat veelal fiscaal gunstiger is.

Belangrijk is dus dat je elke wijziging die je wilt aanbrengen aan een ‘oude’ kapitaalverzekering eerst voorlegt aan je verzekeringsmaatschappij, met de vraag of dit leidt tot verlies van je oude regime. Deze kunnen je adviseren in wat wel mag en wat niet. Wil je reageren op dit artikel, graag.

©2013 Cinthia Zijderveld – Time 2 Organize Wil je dit artikel geheel of gedeeltelijk gebruiken voor je eigen artikel, op het internet of in een tijdschrift, dan mag dat als je ook een werkende link opneemt naar time2organize.nl

(Visited 1.101 times, 1 visits today)