Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een verzekering waarbij  met een vaste regelmaat een premie betaalt aan een bank of verzekeringsmaatschappij. Daarbij mag de hoogste premie van het ene jaar tijdens de hele looptijd niet meer bedragen dan tien keer de laagste premie in een ander jaar.

Tijdsduur

Tot 1 april 2017 gold als voorwaarde dat er minimaal 15 of 20 jaar premie moest zijn betaald. Met ingang van 1 april 2017 is deze eis komen te vervallen. Als nu een kapitaalverzekering tot uitkering komt, is de uitkering vrijgesteld tot een bedrag va € 173.500 per persoon (2022). Samen met een fiscale partner, kun je deze vrijstelling twee keer gebruiken. Dit geldt ook als er nog geen 15 of 20 jaar premie is betaald. Als aanvullende voorwaarde geldt dan wel dat de uitkering wordt gebruikt om de hypotheek van de eigen woning af te lossen.

kapitaalverzekeringGekoppeld aan hypotheek

Voor kapitaalverzekeringen die vanaf 2013 zijn gesloten en zijn verpand aan een hypotheekverstrekker, geldt dat deze sinds 2013 in box 3 vallen. Dat betekent dat je over de waarde die je in de verzekering opbouwt, jaarlijks vermogensrendementsheffing betaalt, als u meer vermogen opbouwt dan in box 3 is vrijgesteld. Daar staat wel tegenover dat de uitkering te zijner tijd onbelast is.

Verschillende fiscale regimes

In de afgelopen jaren is de wetgeving rondom kapitaalverzekeringen meerdere keren veranderd. In hoofdlijnen zijn er vier regimes te onderscheiden:

  1. Verzekeringen met een ingangsdatum voor 1 januari 1992. De uitkering is belastingvrij, als je voor wat betreft de premiebetalingen aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  2. Verzekeringen met een ingangsdatum tussen 1 januari 1992 en 15 september 1999. Deze uitkeringen zijn belastingvrij tot maximaal € 173.500 per persoon (2022). Als men zich voor wat betreft de premie betaling aan de voorwaarden houdt.
  3. Verzekeringen met een ingangsdatum tussen 1 januari 2001 en 1 april 2013 (KEW). De uitkering is alleen belastingvrij, als deze wordt gebruikt voor aflossing van de eigen woning schuld.
  4. Verzekeringen afgesloten na 1 april 2013. Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om een nieuwe KEW af te sluiten. Dat betekent dat de uitkeringen van kapitaalverzekeringen niet meer (tot een bepaald bedrag) belastingvrij zijn te ontvangen. Over na 1 april 2013 afgesloten verzekeringen betaalt u gewoon jaarlijks 1,2% rendementsheffing over de waarde van de verzekering. De uitkering is te zijner tijd belastingvrij

Steeds minder vrijstelling

Uit dit overzicht blijkt, dat waar de uitkeringen in het verleden zonder maximum belastingvrij konden worden ontvangen, het belastingregime ten aanzien van de kapitaalverzekeringen in de loop der jaren steeds strenger is geworden. De hoogte van de belastingvrije uitkering is eerst beperkt. Daarna was een belastingvrije uitkering alleen nog mogelijk voor de aflossing van een eigen woning (de KEW). Nu valt de waarde van een na 1 april gesloten kapitaalverzekering gewoon onder de rendementsheffing.

Behoud oude regime

De regels die golden op het moment van sluiten van de kapitaalverzekering blijven gelden tot het moment dat je verzekering uitkeert. Belangrijke voorwaarde is wel dat er aan de verzekering geen wijzigingen zijn aangebracht, waardoor het oude regime verloren gaat.
Een uitkering uit een verzekering die bijvoorbeeld in 1995 is gesloten voor 30 jaar, kan nog steeds belastingvrij worden ontvangen. Voorwaarde is wel dat de looptijd niet is verlengd en de premies niet zijn verhoogd. Doe je dit toch, dan wordt je ‘oude’ kapitaalverzekering aangezien voor een nieuw afgesloten kapitaalverzekering. De waarde van de verzekering valt dan vanaf dat moment gewoon onder de rendementsheffing.

Overleg met de verzekeraar

Het is mogelijk om je kapitaalverzekering tussentijds te laten overdragen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Belangrijk is dat dit zorgvuldig gebeurt, met overneming van bijvoorbeeld de oorspronkelijke ingangsdatum. Anders kan dit zomaar leiden tot verlies van je oude regime, dat veelal fiscaal gunstiger is.
Het is belangrijk dat je elke wijziging die je wilt aanbrengen aan een ‘oude’ kapitaalverzekering eerst voorlegt aan je verzekeringsmaatschappij, met de vraag of dit leidt tot verlies van je oude regime. Deze kunnen je adviseren in wat wel mag en wat niet.

Lees ook het artikel “Heb jij nog een kapitaalverzekering eigen woning? Doe de aangiftecheck!“.

©2013 Cinthia Zijderveld – Time 2 Organize Wil je dit artikel geheel of gedeeltelijk gebruiken voor je eigen artikel, op het internet of in een tijdschrift, dan mag dat als je ook een werkende link opneemt naar time2organize.nl

(Visited 1.605 times, 1 visits today)