Eerst overzicht dan inzicht.

Vragen, soms zitten klanten er vol mee. Wanneer ik bij een klant kom, maken we samen altijd een overzicht van de inkomsten en uitgaven van die klant. Daarvoor lopen we samen de bankafschriften van hun bankrekeningen door. Om te kijken welke lasten er zijn, maar ook om te kijken of we geen bedragen vergeten zijn mee te nemen in het overzicht. Ik stel klanten tussendoor ook altijd heel veel vragen over zaken die ik tegenkom.

Tot mijn verbazing gebeurt het dan regelmatig dat we bedragen tegen komen waarvan de klant geen idee heeft waarvoor deze zijn. Ze schamen zich om het toe te geven en durven veelal ook niet even te bellen met de instantie die van hun rekening incasseert, om te vragen waarvoor deze incasso’s zijn. Zie ook het artikel over telefoonangst.

Onbekende incasso’s

Zo was ik laatst bij een gezin waar er de laatste drie maanden meerdere incasso’s werden gedaan door de Belastingdienst. Ze hadden geen idee waarvoor. De vrouw dacht dat ze redelijk bij waren met het betalen van hun belastingschulden. Haar man was echter van mening dat deze incasso’s te maken hadden met een belastingaanslag van vorig jaar die nog openstond.

Mij bevreemdde het ten zeerste dat er de afgelopen maanden in een maand tijd, drie keer een incasso plaatsvond van de Belastingdienst voor een niet nader gedefinieerde aanslag. Ik stelde voor om daarom maar eens een telefoontje te plegen naar de Belastingdienst in de hoop dat zij de zaak voor ons konden ophelderen. Zo lang de Belastingdienst onduidelijke brieven blijft sturen, is dat de enige manier om de zaken helder te krijgen. Al eerder schreef ik een artikel hierover dat ze bij de Belastingdienst veel telefoontjes zouden kunnen voorkomen.

Verhelderend telefoongesprek.

Gelukkig trof ik een aardige dame die mij doorverbond met een mevrouw van de afdeling Incasso. Deze mevrouw vertelde mij dat het inderdaad klopte dat de Belastingdienst maandelijks drie incasso’s deed van € 165. Dit had te maken met dwangbevelen waarop niet was gereageerd. De Belastingdienst heeft dan het recht om zonder tussenkomst van de rechter maandelijks € 500 te incasseren. De Belastingdienst kiest er dan voor om dit in 3 termijnen te doen, omdat dan de kans groter is dat ze iets kunnen incasseren bij de klant.

Op mijn vraag hoe groot de openstaande schuld aan de Belastingdienst dan was, kreeg ik te horen dat het hier om vijftien aanslagen ging. De totale schuld bedroeg inmiddels meer dan €25.000 inclusief de boetes. Het ging om terugvordering van zorgtoeslag, kindgebondenbudget en inkomstenbelasting.

Je zult begrijpen dat mijn klanten langzaam wit wegtrokken toen ze hoorden wat een enorme schuld ze hadden bij de Belastingdienst. De schuld was zo hoog dat ze die onmogelijk konden voldoen. Ik heb ze daarom aangeraden om kwijtschelding aan te vragen. Nu is het even afwachten hoe de Belastingdienst daarop beslist.

Liever duidelijkheid dan onwetendheid.

Bij mijn vertrek liet ik de familie een illusie armer achter. Ze hadden echt een enorme schuld, die ze onmogelijk konden voldoen. Desondanks zei de vrouw van het gezin dat ze blij was, dat ik was geweest. Nu wisten ze in ieder geval wist wat hun boven het hoofd hing.
Ook zei ze tegen mij dat ze voortaan nooit meer vanuit zou gaan dat een incasso wel klopte. Als ze niet wist waarvoor ze betaalde, zou ze voortaan toch even de telefoon pakken en navraag doen. Vragen kost meestal niet meer dan de kosten van een telefoongesprek. Wil je graag weten hoe je goede betalingsregelingen kan afsluiten? Klik dan hier.

Wil je reageren op dit artikel? Graag!

(Visited 135 times, 1 visits today)