Brieven van de Belastingdienst

Dit artikel is een oproep aan de Belastingdienst om het nou eindelijk eens makkelijker te maken voor de belastingbetaler. Bijna  iedereen heeft te maken met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld wanneer je recht hebt op toeslagen of een eigen woning hebt met een hypotheek. Veel van mijn klanten hebben een enorme stapel brieven van de Belastingdienst liggen waar ze helemaal niks van begrijpen.

duidelijkere brieven belastingdienstAmbtshalve teruggaaf

Vorige maand had ik voor mijn man de omzetbelasting op de een paar jaar geleden door ons aangeschafte zonnepanelen. Een paar weken later ontving hij een brief met daarin deze tekst: ‘U heeft de aanvraag over het tijdvak 01-01-2014 t/m 31-12-2014 niet binnen de gestelde termijn ingediend. U bent hierdoor niet ontvankelijk in uw verzoek. De inspecteur komt daarom ambtshalve aan uw verzoek tegemoet. Dit houdt in dat u geen beroep kunt aantekenen tegen deze beschikking.’

Onbegrijpelijk

Toen ik vervolgens thuiskwam zei mijn man dat we een brief hadden gekregen, maar dat hij er niets van snapte. Kregen we dat geld nou wel of niet terug? Even voor de duidelijkheid, mijn man heeft gestudeerd en is zeker niet dom.
In dit geval kon ik hem gerust stellen. Ja we krijgen de betaalde omzetbelasting terug, maar omdat we te laat waren met aanvragen is het een soort ‘gunst’ die ons verleend wordt door de belastinginspecteur. We kunnen over de hoogte van de teruggaaf geen beroep aantekenen, wat betekent dat we het niet (meer) aan een rechter voor kunnen leggen als we het er niet mee eens zijn. Dit had de Belastingdienst zoveel duidelijker in haar brief kunnen schrijven.

Ben ik nou zo dom?

Heel vaak kom ik bij klanten die veel onduidelijke brieven krijgen van de Belastingdienst. In die brieven worden te betalen bedragen verrekend met te ontvangen bedragen. En daar gaat het vaak mis. Klanten overzien het niet meer wat er met wat verrekend wordt en voelen zich vaak dom dat ze het allemaal niet begrijpen. Geloof me het heeft niks met je intelligentie te maken. Ook voor mij is vaak de enige mogelijkheid om weer overzicht te scheppen voor de klant een telefoontje met de Belastingtelefoon. Aan de telefoon is het dan vaak lang wachten omdat de telefoniste ook aan het puzzelen is om te kijken wat er met wat verrekend wordt. Zeker wanneer het om meerdere aanslagen gaat. Maar ik bel tenminste! Lees ook “Vragen staat vrij“.

Duidelijkheid graag!

Al jaren heeft de Belastingdienst de slogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel’. Ik pleit er dan ook voor dat de Belastingdienst het nou eindelijk eens echt makkelijker gaat maken voor de belastingbetaler. Hoe fijn zou het zijn als de Belastingdienst duidelijkere brieven ging schrijven in spreektaal in plaats van alleen het juridische geneuzel. Ik weet zeker dat dat een hoop telefoontjes naar de Belastingtelefoon zou schelen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om te zorgen dat de brieven die je aan de belastingplichtigen stuurt ook begrijpelijk zijn? En mochten ze nog iemand zoeken die ze daarbij kan helpen, dan mogen ze mij bellen, het lijkt mij een heerlijke klus :-).

Wil je meer lezen over de rechten en plichten van de belastingdienst, lees dan hier verder.

Wil je reageren op dit artikel? Graag!

Copyright © 2018, All rights reserved.

(Visited 569 times, 1 visits today)