Dringend hulp nodig

Vorig jaar werd ik tijdens mijn vakantie in Italië gebeld door Saskia. Saskia vertelde mij dat ze samen met Ben 3 jonge kinderen had. Momenteel wast ze echt ten einde raad omdat ze het idee had dat ze niet meer wist hoe ze de eindjes aan elkaar moest knopen. Ze vertelde me dat ze slapeloze nachten had vanwege hun slechte financiële situatie en dat ze hoopte dat ik hun financieel weet meer zicht kon geven op hun inkomsten en uitgaven. Saskia klonk meer dan wanhopig en gaf aan dat ze dringend hulp nodig had. We maakten meteen voor na mijn vakantie een afspraak.

Gebrek aan overzicht

Toen ik tien dagen later bij Saskia en Ben aan tafel zat, maakten ze beiden een vermoeide en verslagen indruk. Saskia vertelde me dat ze al jaren 3 dagen per week werkt, maar dat ze niet het idee had dat dat genoeg was. Ze miste het overzicht over hun uitgaven en was blij met mijn hulp. Ben werkt als zelfstandig aannemer en doet allerlei grote en kleine klussen bij particulieren aan huis. Omdat het de afgelopen jaren in de bouw niet echt een vetpot was, had hij een paar moeilijke jaren achter de rug. Om het hoofd boven water te houden was hij steeds meer gaan werken.
Er was rondom de oplevering van een aantal opdrachten wat gedoe geweest waardoor Ben niet, niet tijdig of niet het gehele in rekening gebrachte bedrag had gekregen van opdrachtgevers. Momenteel had hij net een nieuwe boekhouder omdat hij de banden met zijn vorige boekhouder had verbroken. Ik heb meteen bij Ben aangedrongen dat hij er bij zijn nieuwe boekhouder op moest aandringen om zo snel mogelijk alle achterstallige aangiftes alsnog te doen en bezwaar aan te tekenen tegen de hoge boetes.

Onvoldoende inkomsten

Doordat de betalingen van klanten vaak op zich lieten wachten, lukt het Ben op een gegeven moment niet meer om maandelijks een vast bedrag over maken naar de gezamenlijke en/of rekening. Als aannemer heb je het probleem dat je vaak een deel van een project moet voorfinancieren.
Ben maakt alleen nog geld over wanneer er geld op zijn zakelijke rekening staat en heeft geen idee hoeveel dat per maand is. Veelal moet het gezin rondkomen van het salaris van Saskia. Dit is echter te weinig voor een gezin met 3 kinderen. Er is amper geld om te eten, laat staan om alle rekeningen te voldoen.

hulpBetalingsregelingen schuldeisers

We zijn die dag meteen aan de slag gegaan om te kijken wat dit gezin minimaal aan inkomsten nodig had om alle vaste en variabele lasten maandelijks te kunnen voldoen. We begonnen met het maken van betalingsafspraken met de schuldeisers van openstaande rekeningen. Zo kregen we een totaal plaatje van wat er elke maand vanuit de zaak gestort moest worden om rond te kunnen komen. Dat gaf Ben veel rust, omdat het om een bedrag ging dat hij elke maand ruimschoots verdiende.

Omzetbelasting

Toen ik na twee dagen hard werken bij ze vertrok, leek het erop dat ze het gingen redden. Met mijn hulp hadden we regelingen kunnen treffen die ze de komende maanden konden nakomen.
Het grootste probleem was echter dat er ook al maanden geen aangifte omzetbelasting was gedaan of omzetbelasting was afgedragen. De Belastingdienst was daarom ambtshalve (geschatte) aanslagen gaan opleggen in combinaties met hoge boetes.
De Belastingdienst is niet bereid tot het treffen van betalingsregelingen voor omzetbelasting die je af moet dragen. Ze gaan er vanuit dat je het geld dat je hebt gefactureerd, ook hebt ontvangen en dus aan de Belastingdienst kan afdragen. Uiteindelijk deed de omzetbelasting ze de das om.

Toch schuldsanering

Van de week hoorde ik dat ze niet langer in staat waren om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Het enige dat dit gezin nog uit een traject van schuldsanering kan houden is een overeenkomst met alle schuldeisers. Waarbij alle schuldeisers instemmen met de betaling van een klein gedeelte van hun vordering tegen finale kwijting. Hiervoor kan het gezin een lening krijgen bij de bank.
Treurig om te zien dat ondanks alle inspanning er soms gewoon te lang gewacht is met hulp zoeken. Ga op tijd op zoek naar hulp bij de Gemeente of bijvoorbeeld een budgetcoach. Lees ook “Schuldsanering, soms moet je wel

Wil je reageren op dit artikel? Graag!

(Visited 230 times, 1 visits today)