Zorgtoeslag

Er zijn nog steeds Nederlanders die recht hebben op zorgtoeslag, maar die deze om welke reden dan ook niet krijgen. In september van dit jaar was in verschillende kranten te lezen dat met name senioren niet altijd de toeslagen krijgen waar ze recht op hebben. Het gaat dan om zowel de zorgtoeslag als de huurtoeslag. Dit artikel zet de voorwaarden voor het krijgen van zorgtoeslag overzichtelijk op een rijtje.

Toeslagpartner

zorgtoeslagAls je alleen woont, heb je geen toeslagpartner. In dat geval is alleen je eigen inkomen van belang om te bepalen of je recht hebt op huurtoeslag.
Woon je echter samen, dan kan het zijn dat je een toeslagpartner hebt. De Belastingdienst gaat er automatisch vanuit dat je een toeslagpartner hebt wanneer je getrouwd bent met diegene. Hetzelfde geldt wanneer er sprake is van geregistreerd partnerschap, je bent dan automatisch elkaars toeslagpartners. Dit geldt ook wanneer er sprake is van samenwonen met een samenlevingscontract.
Wanneer er geen sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract, kun je toch elkaars toeslagpartner zijn, Dit is het geval wanneer je samenwoont en samen een huis hebt gekocht, of wanneer je samenwoont en samen een kind hebt gekregen.

Meerderjarig

Je kunt alleen recht hebben op zorgtoeslag wanneer je 18 jaar of ouder bent. Op zich spreekt deze eis voor zich, want als je nog geen 18 bent, betaal je ook geen zorgpremie. Het eventuele inkomen van je partner telt dus ook alleen mee als deze ook ouder is dan 18.

Nederlandse zorgverzekering

Mensen die tijdelijk in Nederland wonen, denk bijvoorbeeld aan studenten die in Nederland stage lopen, hebben geen recht op zorgtoeslag. Andersom geldt ook dat wanneer je zelf een paar maanden per jaar niet in Nederland woont, dit geen probleem hoeft te zijn voor het aanvragen van zorgtoeslag.

Inkomen onder de (gezamenlijke) inkomensgrens

Voor alleenstaanden zonder toeslagpartner is het maximale inkomen 29.562 (2019) en met toeslagpartner € 37.885 (2019). Op de website van de Belastingdienst staat een rekentool voor het uitrekenen van je zogenaamde toetsingsinkomen.

Nederlandse nationaliteit

U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Vermogenstoets

Uw vermogen is lager dan 114.776 voor alleenstaanden en 145.136 met een toeslagpartner. Zit u daar boven, dan vervalt automatisch uw recht op zorgtoeslag. Zie ook het artikel toeslagen en vermogen een slechte combinatie. Deze vermogenstoets wordt nogal eens over het hoofd gezien bij het aanvragen van zorgtoeslag. Vooral wanneer er sprake is van een echtscheiding en de minst verdienende partner is uitgekocht uit de eigen woning door de andere partner.

Doe de check

Studenten lijken inmiddels aardig de weg naar de toeslagen gevonden te hebben. Momenteel zijn het vooral ouderen die ten onrechte geen zorgtoeslag aanvragen. Bespreek het daarom eens met je ouders. Hebben zij momenteel al zorgtoeslag of hebben ze wel eens gecheckt of ze er recht op hebben? Misschien kunnen ze wel wat hulp van jou gebruiken bij het aanvragen ervan.

Wil je reageren op dit artikel? Graag!

(Visited 154 times, 1 visits today)