Belastingdienst

Bijzonder vind ik het altijd om te zien hoeveel ontzag mensen hebben voor de Belastingdienst. Veel klanten durven amper hun eigen aangifte in te vullen uit angst dat ze het verkeerd doen en dat ze dan misschien wel bestraft worden met hoge boetes.

Plichten Belastingdienst

Gelukkig heb ik niet zo heel vaak met de Belastingdienst van doen, maar toch… Deze keer gaat het artikel over mijn eigen gedoe met de Belastingdienst. Wat zijn de rechten van de belastingbetaler en de plichten van de Belastingdienst. Doe er je voordeel mee bij een volgend meningsverschil met de Belastingdienst.

belastingenvelopinbrievenbusZelfstandigenaftrek

Een paar weken geleden viel er bij mij op de mat de wel bekende blauwe envelop. In de brief van de Belastingdienst werd mij gevraagd om in verband met de door mij in mijn aangifte geclaimde zelfstandigenaftrek, aan te tonen dat ik in 2011 inderdaad meer dan 1225 uur ‘aan het drijven van mijn onderneming’ had besteed. De zelfstandigenaftrek is een faciliteit voor ondernemers, die een gedeelte van je winst vrijstelt van belastingheffing als je aan een aantal criteria voldoet. Een van de criteria is dat je minimaal 1225 in je eigen bedrijf werkzaam moet zijn geweest.

Geen zelfstandigenaftrek

Omdat ik mijn uren altijd minutieus bij hou in een exell-bestand was dat geen enkel probleem en heb ik een kopie van mijn uren opgestuurd naar de Belastingdienst. Tot mijn verbazing kreeg ik enkele weken daarna een brief. Volgens mijn urenstaat zou ik dan wel genoeg uren gemaakt hebben, maar ik had – om allerlei niet ter zake doende redeneringen – toch geen recht had op zelfstandigenaftrek.
Vervolgens heb ik weer een brief gestuurd naar de Belastingdienst. Daarin vroeg ik aan de betreffende medewerker op grond van welk wetsartikel of welke jurisprudentie zij (het betrof een vrouwelijke medewerker) van mening was dat ze mijn uren zou mogen schrappen c.q. beoordelen.

Nog meer bewijsstukken

Niet lang daarna kreeg ik weer een brief met het verzoek of ik dan nu mijn agenda van 2011 zou willen opsturen, in de betreffende brief was de medewerkster op geen enkele wijze ingegaan op mijn vraag te aanzien van de onderliggende artikelen en/of jurisprudentie.
Daarop barstte ik van woede bijna uit elkaar en heb de betreffende medewerkster meteen opgebeld. Ik heb aangegeven dat ik pas mijn agenda wilde opsturen, nadat ze mij antwoord had gegeven op mijn vraag, wat de juridische grondslag voor haar handelen was.

Bewijslast

Ik wees haar erop dat de bewijslast nu bij haar lag omdat ik aan mijn bewijsplicht had voldaan.
Op de site van de Belastingdienst staat immers: ‘Wie moet wat bewijzen? Ook in fiscale aangelegenheden geldt de regel ‘wie stelt moet bewijs leveren’. Zo moet u belastingverlagende zaken bewijzen als bijvoorbeeld hypotheekrente die op uw inkomen in mindering is gebracht. Stellen wij omgekeerd dat u meer inkomsten hebt gehad dan u hebt aangegeven? Dan rust de bewijslast op ons.’

Omkering bewijslast

De medewerkster was echter op geen enkele wijze te vermurwen om haar standpunt te herzien, noemde mij vasthoudend (hetgeen ik als een groot compliment beschouw) en vroeg aan het eind van het gesprek doodleuk of ik nog van plan was om mijn agenda op te sturen.
Niet lang na dit gesprek viel er weer een brief van de Belastingdienst op de mat. In deze brief werd ik min of meer gesommeerd om voor een bepaalde datum alsnog mijn agenda op te sturen en werd ik gewezen op artikel 47 van de AWR. Dit artikel houdt in dat wanneer ik niet aan een verzoek om informatie voldoe, er omkering van de bewijslast in werking treedt. Ik zou dan te maken krijgen met een verzwaarde bewijslast om aan te tonen dat ik de betreffende uren gemaakt heb.

Klacht

Onder begeleiding van een uitgebreide brief waarin ik uitvoerig mijn protest heb laten weten, heb ik toen toch maar een kopie van mijn agenda opgestuurd, maar heb daarbij meteen melding gemaakt van het feit dat ik een klacht in gingen dienen bij de Belastingdienst, en zo nodig bij de Ombudsman.
Uiteindelijk kwam kort daarna (van een andere medewerker) het antwoord, dat ik inderdaad aan mijn bewijslast had voldaan door mijn urenstaat in te sturen. De betreffende medewerkster was niet meer in dienst en dus had het alsnog indienen van een klacht geen zin meer.

Plichten Belastingdienst

De moraal van dit verhaal: Ook de Belastingdienst heeft plichten waaraan zij zich moet houden. Zoals op hun eigen site staat te lezen onder het kopje ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’.

Motiveringsbeginsel

In de mijn zaak handelde de medewerkster van de Belastingdienst naar mijn mening in strijd met het motiveringsbeginsel. De Belastingdienst moet haar beslissingen goed motiveren. Bij het opleggen van een correctie en bij het afhandelen van bezwaarschriften. De belastingrechter let daar bij procedures goed op. Is een uitspraak op bezwaar onvoldoende gemotiveerd? Dan kan de rechter de zaak terugverwijzen naar de Belastingdienst voor een nieuwe uitspraak.

Misbruik bevoegdheden Belastingdienst

Ook handelde de medewerkster in strijd met het verbod op van misbruik van bevoegdheden. De Belastingdienst mag bij de uitvoering van haar taken haar bevoegdheden niet misbruiken. Door te dreigen met artikel 47 AWR, kon ik niet anders dan mijn agenda overleggen, terwijl ik eigenlijk van mening was dat ik mijn agenda ik het geheel niet had hoeven overleggen.

Beginselen van behoorlijk bestuur

Voor de volledigheid hieronder het overzicht van alle beginselen waar de Belastingdienst zich aan moet houden:
• rechtszekerheidsbeginsel;
• het zorgvuldigheidsbeginsel;
• het verbod van willekeur;
• het proportionaliteitsbeginsel;
• het beginsel van fair play;
• het vertrouwensbeginsel;
• het gelijkheidsbeginsel.
Het voert hier te ver om al die plichten van de Belastingdienst uitgebreid te bespreken, maar mocht je in de clinch liggen met de Belastingdienst, weet dan dat je niet helemaal rechteloos bent.

Wil je reageren op dit artikel, graag.

©2013 Cinthia Zijderveld – Time 2 Organize

Wil je dit artikel geheel of gedeeltelijk gebruiken voor je eigen artikel, op het internet of in een tijdschrift? Dat mag als je ook een werkende link opneemt naar time2organize.nl

(Visited 1.979 times, 1 visits today)