Aangifte inkomstenbelasting

Heb jij je aangifte al ingediend? Mooi dan ben je ruim op tijd. Voor jou is dit artikel verder niet relevant. Ben jij nog niet aan het doen van aangifte inkomstenbelasting over vorig jaar toegekomen? Lees dan verder.

In principe moet je aangifte over vorig jaar dit jaar binnen zijn bij de Belastingdienst voor 1 mei. Dat is een maand langer dan vroeger, omdat de Belastingdienst op die manier hoopt dat er geen overbelasting van hun systemen plaatsvindt, zoals dat de in het verleden gebeurde.

uitstel aangifte

Uitstel aangifte

Weet je nu al dat het je niet gaat lukken om je aangifte voor 1 mei van dit jaar in te dienen, om welke reden dan ook, vraag dan tijdig uitstel aan. Uitstel aangifte inkomstenbelasting regel je heel eenvoudig. Je belt gewoon met de Belastingtelefoon. Het nummer is 0800-0543. Zorg dat je je sofinummer bij de hand hebt, en een vriendelijke meneer of mevrouw verleent je uitstel voor het doen van aangifte tot 1 september.

Zonder opgaaf van redenen

In principe heeft iedereen zonder opgaaf van redenen recht op uitstel aangifte inkomstenbelasting, tenzij je in de afgelopen drie jaar al meer dan één keer te laat je aangifte hebt ingediend. Daarbij geldt het indienen van een aangifte voor de einddatum van een eerder verleend uitstel niet als ’te laat’.

Mocht je liever niet willen bellen, dan kun je ook op de website een formulier downloaden om per brief uitstel aan te vragen. Door met je DigiD in te loggen op de site van de Belastingdienst kun je dit formulier ook meteen versturen.

Geen aangifte voor 1 september?

Lukt het je ook niet om voor 1 september aangifte te doen, dan kun je opnieuw schriftelijk uitstel aanvragen. Bij deze tweede aanvraag, moet je dan wel schriftelijk motiveren waarom je opnieuw uitstel aanvraagt. Geef in deze motivering ook aan wanneer je de aangifte wel in denkt te kunnen dienen.
Als je niet, of niet tijdig uitstel aanvraagt, loop je het risico op een boete. Voordat de Belastingdienst deze boete oplegt, wordt je echter eerst nog twee keer aangemaand om aangifte te doen. Daarna wordt er een boete opgelegd van € 334 euro.

Geen aangifte

Als je als belastingplichtige ondanks aanmaningen van de Belastingdienst in het geheel geen aangifte doet, dan loop je het risico dat de Belastingdienst je inkomen gaat schatten. Dit moet de Belastingdienst met in acht neming van de redelijkheid en billijkheid doen, maar reken er maar op dat de schatting over het algemeen hoger zal zijn, dan wanneer je aangifte zou hebben gedaan.

Neem dus geen onnodig risico en regel nu uitstel voor je aangifte tot 1 september.

(Visited 793 times, 1 visits today)