Wat is een lijfrenteverzekering?

In de jaren 80 en 90, waren ze heel erg populair, lijfrenteverzekeringen. Maar wat is dat nou eigenlijk een lijfrenteverzekering? Een lijfrenteverzekering, ofwel lijfrente, is een verzekering die uitkeert op een vooraf afgesproken moment of datum. De uitkering wordt in termijnen gedaan. Deze uitkeringen zijn bedoeld als aanvulling op je inkomen, meestal je pensioen. De verzekering keert uit zolang de verzekerde in leven is. Deze verzekering moet dus niet verward worden met de kapitaalverzekering. Zie mijn artikel Oh heb ik een kapitaalverzekering.

Fiscale voordelen.

Waarom waren lijfrenteverzekeringen in het verleden nou zo populair? De premie of koopsom voor de verzekering is aftrekbaar is in je aangifte. Daar staat tegenover dat de uitkeringen (lijfrentetermijnen) te zijner tijd belast zijn. Dat betekent dat wanneer je nu in een van de hogere belastingtarieven viel, het gunstig was om nu veel premie af te trekken tegen bijvoorbeeld 60% of 52%. De uitkeringen zouden dan later (na je pensionering) waarschijnlijk tegen een veel lager tarief belast worden.

Brede Herwaardering

In de jaren negentig zijn de regels om voor aftrek van de premie in aanmerking te komen, met de Brede Herwaardering enorm aangescherpt. Voor een zogenaamde oud-regime polis (een polis van voor de Brede Herwaardering) bestaan ruimere mogelijkheden op het moment dat deze tot uitkering komt.
Oud regime polissen zijn premie betalende lijfrenteverzekeringen die zijn gesloten voor 16 oktober 1990. Of koopsompolissen (tegen eenmalige betaling) die zijn afgesloten voor 1 januari 1992.
Vanaf de genoemde datum gold er een verlaging van de aftrekbare premie. Daardoor verloor de lijfrenteverzekering al een deel van zijn populariteit. Ook werden er vanaf die datum strengere eisen aan de uitkeringskant gesteld. Daardoor was het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om de uitkeringen uit je lijfrente te schenken aan je kinderen of kleinkinderen.
Rond eind 2016 ontstond de zogenaamde woekerpolisaffaire. Er bleek dat verzekeraars (vooral bij beleggingsverzekeringen) veel te veel kosten in rekening brachten. Dat was ongeveer de doodsteek voor de lijfrenteverzekering.

Oud of nieuw?

Welke regels er aan jouw lijfrenteverzekering kleven, hangt dus af van de periode waarin je de lijfrenteverzekering heb aangeschaft. Daarnaast is het belangrijk dat er in de periode daarna geen wijzigingen aan de lijfrente zijn aangebracht, waardoor de oude regeling teloor is gegaan.

Uitkering lijfrentetermijnen

Het is belangrijk om je op het moment dat de lijfrenteverzekering tot uitkering komt, goed te laten informeren over de mogelijkheden van jouw lijfrente. Hoe nieuwer de lijfrente, hoe minder mogelijkheden er zijn ten aanzien van de uitkering van de termijnen. Hier kan de verzekeraar waar je de lijfrente hebt ondergebracht je alles over vertellen. De verzekeraar waar je het lijfrentekapitaal hebt opgebouwd, hoeft niet perse de verzekeraar te zijn waar je de uiteindelijke lijfrentetermijnen van krijgt. Rond de einddatum van je verzekering, kun je dus gerust gaan shoppen om te kijken welke verzekeraar jou de hoogste uitkeringen in het vooruitzicht stelt.

Heb je een lijfrenteverzekering, maar ben je in het verleden vergeten om een of meerdere premies in je aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen? Lees dan hier wat te doen.

(Visited 188 times, 1 visits today)