Lijfrenteverzekering

Het artikel van vorige keer ging over de lijfrenteverzekering. Wanneer ik bij klanten aan de tafel zit, krijg ik vaak een map met allerlei verzekeringen in mijn handen geduwd. Soms weten klanten amper wat erin zit, laat staan welke fiscale regels er bij die verzekeringen horen. De betaalde lijfrentepremies zijn (in de opbouwfase) aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting in box 1.

Vergeten lijfrentepremieaftrek

Nu kom ik regelmatig tegen dat iemand, over een of meerdere jaren, is vergeten om de lijfrentepremies af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting. Te zijner tijd wordt op de uitkeringen echter ook belasting ingehouden. Dat zou betekenen dat je aan de ene kant geen belastingvoordeel hebt gehad in de opbouwfase en aan de andere kant wel belast wordt in de uitkeringsfase.

Wat te doen?

Wat nu te doen? Dat is afhankelijk van het moment waarop je ontdekt dat je vergeten bent om een of meerdere lijfrentepremies af te trekken. Wanneer het om een belastingjaar gaat waarvan de aanslag nog niet definitief is vastgesteld, dan is het voldoende om een nieuwe aangifte in te dienen. Deze nieuwe aangifte geldt dan als bezwaarschrift en de niet afgetrokken premie wordt alsnog meegenomen bij het bepalen van het belastbare inkomen van dat jaar.

Verzoek ambtshalve vermindering

Wanneer de aftrek is vergeten in een jaar waarvan de aanslag al definitief is vastgesteld, is de route een beetje anders. Bezwaar maken tegen een definitieve aanslag moet namelijk binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Is deze periode al voorbij, dan kun je alleen nog een verzoek indienen voor ambtshalve vermindering van de aanslag. Zorg dat je voor dit verzoek alle relevante bewijsstukken meestuurt. Als je dit niet doen en de inspecteur je verzoek afwijst, kun je geen beroep instellen tegen deze beslissing van de inspecteur. Dit verzoek kan je alleen indienen over aanslagen tot 5 jaar geleden.

Verklaring niet afgetrokken premies

Mocht je na deze periode ontdekken dat je vergeten bent om lijfrentepremies in aftrek te brengen, dan kun je aan het niet aftrekken van de premies niets meer veranderen. Je kunt dan alleen nog een ‘Verklaring niet afgetrokken premies of bedragen’ (ook wel saldoverklaring genoemd) aanvragen bij de Belastingdienst. Zo kun je je verzekeraar of bank laten weten hoe hoog het bedrag is van de door niet-afgetrokken lijfrentepremies. Deze verklaring vraagt je aan bij:
Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda

Saldomethode

De verklaring geef je aan je verzekeraar of bank, vóórdat deze tot uitkering van de lijfrentetermijnen overgaat. Het aanvragen van deze verklaring kun je doen zodra je ontdekt dat er sprake is van vergeten lijfrentepremie-aftrek. Bij het inhouden van de loonbelasting wordt dan de saldomethode toegepast. Dit betekent dat over uitkeringen tot het bedrag van de niet afgetrokken lijfrentepremies, geen belasting hoeft te worden ingehouden. De eerste uitkeringen worden dus bruto aan je uitgekeerd.

Weet je niet zeker of je een lijfrenteverzekering hebt of een kapitaalverzekering, lees dan “Oh heb ik een kapitaalverzekering“.
Wil je reageren op dit artikel? Graag!

(Visited 876 times, 1 visits today)