Echtscheiding en hypotheekrente

In de afgelopen maand zat ik twee keer bij een klanten aan tafel waarbij er van alles mis ging met de aftrek van de hypotheekrente. Bij beide klanten klanten was er sprake van een echtscheiding. In beide gevallen bleven zij in de woning wonen waar zij met hun ex gewoond hadden.
Wanneer je in gemeenschap van goederen getrouwd was en gaat scheiden, dan moet de boedel (jullie gezamenlijke vermogen) verdeeld worden. Dit gebeurt middels het echtscheidingsconvenant. Hierin staat precies beschreven wie welk deel van de boedel krijgt toebedeeld en welke waarde dit heeft. Als het goed is eindigen beide partners met de helft van de waarde van de gezamenlijke boedel.

Boedelscheiding

echtscheiding en hypotheekrenteAls in de boedel ook een koopwoning valt, moet ook deze verdeeld worden. Vaak wordt de woning aan een van de partners toebedeeld en moet deze de andere partner uit kopen voor de helft van de waarde van de woning. Soms moet de woning verkocht  worden, maar mag één van beiden voorlopig in de woning blijven wonen tot deze verkocht is. In het convenant staat dan beschreven wie welk deel van de hypotheekrente moet betalen en wie welk deel van de vaste lasten. En precies hier gaat het vaak mis.

Belastingdienst

Voor de Belastingdienst is wat er in het echtscheidingsconvenant staat leidend voor wie welke rente in aftrek mag brengen. Wanneer er in het convenant staat dat beiden de helft van de hypotheekrente moeten betalen, hebben beide ex-partners recht op aftrek van de door hun betaalde (helft van de) hypotheekrente. Volg dus altijd je convenant bij de betaling van de hypotheekrente.

Convenant is leidend

Dat betekent dat wanneer een van beide partners – om welke reden dan ook – geen hypotheekrente betaald, deze ook geen recht heeft op aftrek van hypotheekrente in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Daarentegen kan ook de partner die alle hypotheekrente betaalt (meestal degene die in de woning is blijven wonen) ook alleen zijn of haar eigen deel van de hypotheekrente aftrekken. Alleen het deel dat volgens het echtscheidingsconvenant door hem of haar betaald moet worden. Als diegene ook de hypotheekrente betaalt die de ex zou moeten betalen, is deze rente niet aftrekbaar!

Voorkom een navorderingsaanslag

In een van beide gevallen kwam mijn cliënt daar op een vervelende manier achter. Namelijk toen de Belastingdienst over de afgelopen vier jaar een navorderingsaanslag inkomstenbelasting oplegde. Na bestudering van zijn convenant waren ze tot de conclusie gekomen dat hij over die jaren ten onrechte alle door hem betaalde hypotheekrente in aftrek had gebracht. Hij had slechts 50% van de door hem betaalde rente in aftrek mogen brengen. In zijn geval ging het om een bedrag van ruim € 10.000. Hij hoopte dat ik daar door middel van een bezwaarschrift naar de Belastingdienst verandering in kon brengen. Helaas moest ik hem teleur stellen. De Belastingdienst stond volledig in zijn recht.
Bij de andere klant heb ik erger weten te voorkomen, omdat de echtscheiding nog niet zo lang geleden had plaatsgevonden.

Wil je meer lezen over de eigen woning en echtscheiding lees dan Scheiden en wat doen we met de eigen woning?

(Visited 207 times, 1 visits today)