Nederlandse belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel zit best ingewikkeld in elkaar. Zo staan er in de wet allerlei regelingen, waar je als belastingplichtige gebruik van kan maken, maar waarvan de Belastingdienst je niet automatisch op de hoogte stelt. Zo kun je als belastingplichtige een T-biljet invullen om teveel betaalde belasting terug te krijgen, maar daar moet je dan wel zelf om vragen. Zie ook “Het T-biljet, voor wie en wanneer?”

Middeling

Een andere regeling waar je zelf om moet vragen is de zogenaamde middelingsregeling. Deze regeling is bedoeld voor mensen die in de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen hebben gehad. Inmiddels, anno 2021 is besloten deze regeling per 2023 af te schaffen. Dit betekent dat de laatste 3-jaarsperiode waarover middeling kan worden toegepast, de periode 2022-2023-2024 is. Als je in drie opeenvolgende jaren een inkomen hebt gehad dat sterk wisselde in hoogte, kan het gebeuren dat je in het ene jaar misschien wel in het hoogste tarief viel , terwijl je in de andere jaren in een veel lager tarief voor de inkomstenbelasting viel.

Sterk wisselende inkomens

Juist in de jaren van crisis, die we nu gelukkig achter ons lijken te hebben, kunnen veel mensen baat hebben bij middeling.
Misschien heb je in de afgelopen jaren als zelfstandige wel sterk teruglopende inkomsten gehad als gevolg van de crisis. Heb je in de afgelopen jaren langere tijd een WW-uitkering gehad of ben je arbeidsongeschikt geraakt. Maar ook voor mensen die op enig moment zijn ontslagen met een ontslagvergoeding, kan het inkomen in dat jaar dat ze zijn afgekocht opeens juist veel hoger ligt dan in de jaren ervoor.

middelingVoorbeeld

Stel bijvoorbeeld dat je in jaar 1 een belastbaar inkomen had van € 60.000 en in de twee opvolgende jaren slechts € 20.000. Dan kan het zijn dat je door een verzoek tot middeling van je inkomen, minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Let op het gaat hier om het belastbaar inkomen. Dat vind je op je definitieve aanslag inkomstenbelasting.
Bij middeling telt de Belastingdienst alle inkomens van deze 3 jaar bij elkaar op en deelt dit vervolgens door 3. Zo komen ze tot een gemiddeld inkomen over de drie door jou gekozen jaren. In dit geval dus € 60.000 en € 20.000 en €20.000. Dat zou betekenen dat je in die jaren een gemiddeld inkomen zou hebben van € 33.300.

Definitieve aanslag

Een verzoek tot middeling kun je pas indienen als alle aanslagen waarover je het middelingsverzoek wil indienen definitief zijn. Zolang er nog sprake is van voorlopige aanslagen kun je dus voor dat jaar nog geen middelingsverzoek indienen.
Een middelingsverzoek moet binnen drie jaar nadat de aanslagen definitief zijn worden ingediend. Dat betekent dat wanneer je op tijd aangifte hebt gedaan en over 2017 in 2018 al een definitieve aanslag hebt gekregen, je 2017 nu (anno 2022) niet meer in je middelingsverzoek kunt meenemen. Houdt de einddatum van je verzoek dus goed in de gaten!

Elk jaar maar 1 keer meegenomen

Bovendien kan elk jaar kan meer een keer in een middelingsverzoek worden meegenomen. Voor de teruggaaf naar aanleiding van een middelingsverzoek kan het heel erg uitmaken welke drie jaren je in het middelingsverzoek meeneemt. Maak daarom ook meerdere berekeningen waarin je steeds drie andere jaren in je berekening meeneemt en kijk wat jou het meeste oplevert.
Het uitrekenen van wat je op grond van een middelingsverzoek aan inkomstenbelasting terug zou kunnen krijgen is best een hele klus. Gelukkig zijn er op internet allerlei sites te vinden waarop je deze berekening kan maken.
Kijk bijvoorbeeld eens op www.belastinghelden.nl. Een handige site waar je meerdere belastbare inkomens in kunt vullen en die voor jou allerlei mogelijkheden uitrekent. Probeer het gewoon eens uit.

Wil je reageren op dit artikel, graag.

(Visited 501 times, 1 visits today)