Gedoe met toeslagen

Bij veel van mijn klanten zie ik gedoe met toeslagen. Mensen krijgen soms over een belastingjaar meerdere brieven met elke keer een ander bedrag aan toeslagen en weten soms gewoon niet meer waar ze aan toe zijn. Is deze aanslag nou definitief of kan er weer een aanpassing komen van mijn zorgtoeslag, huurtoeslag of kindertoeslag?

Schatting inkomen

Het is daarom belangrijk om te weten hoe de toeslagen in Nederland werken. Als je recht hebt op een toeslag, dan kun je deze via de website van de Belastingdienst aanvragen. Zie www.Belastingdienst/toeslagen.nl. De Belastingdienst vraagt je dan om een schatting van je inkomen.
Op grond van dit door jou ingevulde geschatte inkomen, of op grond van het laatst bij de Belastingdienst bekende inkomen wordt dan de hoogte van de aangevraagde toeslag berekend.

tijdWerkelijke inkomen

Pas wanneer je voor 1 april van het daaropvolgende jaar aangifte hebt gedaan, of je jaarinkomen bekend is bij de Belastingdienst, kan je werkelijke inkomen over het afgelopen jaar worden vastgesteld. Als dit hoger blijkt te zijn dan je in eerste instantie had doorgegeven betekent dit over het algemeen dat je teveel toeslag hebt ontvangen en dat je dus (een deel van) de al ontvangen toeslagen weer terug moet betalen.

Uitstel aangifte

Als je niet voor 1 april van het volgende jaar aangifte hebt gedaan, maar uitstel hebt aangevraagd voor het indienen van je aangifte, kan het dus gebeuren dat je pas een aantal jaren later definitief te horen krijgt op welke toeslag je recht had in bijvoorbeeld 2010.
In de tussenliggende jaren kan het zijn dat je aanslag dan meerdere keren wordt aangepast op grond van gegevens die de Belastingdienst heeft ontvangen over de hoogte van je inkomen.

Voorlopige aanslag en eigen bijdrage

Elke nieuwe voorlopige aanslag inkomstenbelasting leidt dan ook bijna automatisch tot een nieuwe aanslag voor de toeslagen die je krijgt, of hebt gekregen.
Dit is vooral vervelend voor mensen waarbij een eigen bijdrage, voor zorg die zij ontvangen, afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Deze krijgen soms meerdere keren een correctie op de hoogte van hun eigen bijdrage, en zien daardoor soms door de bomen het bos niet meer. Denk hierbij aan mensen met een persoonsgebonden budget of bijvoorbeeld mensen die zorg krijgen vanuit de WMO.

Wijzigingen inkomen

Vooral wanneer je inkomen (veel) hoger wordt dan in eerste instantie geschat. Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst Toeslagen. Zorg dat je je inkomen zo precies mogelijk schat. Ben je bijvoorbeeld een tijdje werkloos geweest, maar ben je nu weer volledig aan het werk, zorg dan dat je je geschatte inkomen aanpast. Hetzelfde geldt als je van een part-time job naar een voltijd baan gaat. Wil je voorkomen dat je heel veel toeslag terug moet betalen, vul dan voor de zekerheid een hoger inkomen in.

Ondernemer en winst

Ben je een ondernemer, dan kan je inkomen jaarlijks behoorlijk fluctueren. Heb je als ondernemer recht op toeslagen, zorg dan dat je je geschatte inkomen tijdig bijstelt als het er naar uitziet dat je veel meer of minder winst gaat maken dan je in eerste instantie dacht. De hoogte van de toeslagen kan dan per direct worden aangepast voor de rest van het jaar.

Geen recht op toeslagen

Hiermee voorkom je dat je voor vervelende verassingen komt te staan wanneer er een blauwe envelop in de bus valt. Te vaak kom ik bij klanten een definitieve aanslag tegen waaruit blijkt dat iemand in het geheel geen recht had op huur- en of zorgtoeslag. En voor je het weet ben je jaar na jaar toeslagen aan het terugbetalen.
Wil je reageren op dit artikel, graag.

(Visited 415 times, 1 visits today)