Kinderbijslag anno 1983

kinderbijslag anno 1984Van de week was ik bij een klant van mij bezig met het organizen van haar administratie. De betreffende klant woonde al meer dan vijftig jaar op hetzelfde adres en had ook al die jaren alle administratie bewaard. Bij het opschonen daarvan kwamen we enkele bijzondere papieren tegen. Een daarvan was een document uit 1983 over de kinderbijslag.
Uit dat document bleken twee bijzonderheden. Allereerst kreeg je toen nog kinderbijslag voor inwonende kinderen tot 26 jaar! Ten tweede kreeg je toen per kind meer kinderbijslag wanneer je meer kinderen had. Zo kreeg je voor een kind fl. 296,75 per kwartaal, terwijl als je acht kinderen had, ontving je per kind fl. 542,89 per kwartaal. Je kreeg dan dus bijna het dubbele per kind.
Bijzonder omdat ik als moeder van drie weet dat het eerste kind het meeste geld kost en de kinderen daarna, toch vaak ook gebruik kunnen maken van de fiets of de andere spullen van hun oudere broer (of zus). Volkomen terecht dat dit systeem is afgeschaft.

Onafhankelijk van inkomen

In Nederland is de kinderbijslag niet gekoppeld aan de hoogte van het inkomen van de ouders. Dus krijgt iedereen per kind hetzelfde bedrag, ongeacht de hoogte van je inkomen. Over of dit terecht is kun je van mening verschillen. Ik persoonlijk zou het prima vinden als de kinderbijslag gerelateerd zou worden aan de hoogte van je inkomen. Dat zou betekenen dat iedereen boven modaal aanzienlijk minder zou krijgen dan mensen die minder dan modaal verdienen.

Sparen

In de praktijk zie ik dat er grofweg 3 verschillende manieren zijn waarop mensen hun kinderbijslag besteden. Er is een groep ouders die de kinderbijslag niet nodig heeft om zijn kinderen op te voeden omdat ze meer dan genoeg verdienen. Deze ouders sparen de kinderbijslag vaak op voor hun kinderen door deze ieder kwartaal op een aparte rekening voor hun kinderen te zetten als spaarpotje voor later.

Besteden aan je kinderen

Er is ook een groep ouders die de kinderbijslag gebruikt om eens in de drie maanden kleding en schoenen voor de kinderen te kopen. Of die eens per drie maanden de kinderbijslag overmaakt aan hun kinderen als kleedgeld.

Dichten van tekorten

Tenslotte is er nog een groep ouders die het geld gebruiken om hun eigen huishoudboekje op orde te krijgen. Deze ouders kopen natuurlijk ook schoenen of kleding voor hun kinderen, maar gebruiken daarvoor maar een (klein) deel van de kinderbijslag. Het overschot wordt gebruikt om achterstanden in betalingen weg te werken.

Wat doe jij ?

Zelf behoor ik tot de tweede groep. Bij ons komt de kinderbijslag sinds jaar en dag binnen op een aparte rekening. Wil je weten hoeveel bankrekeningen ik heb, lees dan ‘Bankrekeningen hoeveel heb jij er‘.
Een deel hiervan betaal ik maandelijks uit aan mijn oudste zoon als kleedgeld. Voor de andere twee jongens gebruik ik het geld van de voor (sport)kleding en schoenen. Omdat het op een aparte rekening staat, gaat het nooit per ongeluk op aan andere zaken. En jij, hoe besteed jij de kinderbijslag? Zie ook het artikel Wel of geen zakgeld en kleedgeld?

Wil je weten wat er gebeurt als je kind 18 wordt, lees dan Mijn kind wordt 18, wat betekent dit financieel?

Wil je reageren op dit artikel? Graag!

(Visited 1.255 times, 1 visits today)